30 Nisan 2016 Cumartesi

Ana Sayfa

Psikolojik Danışmanlık

Psikolojik danışma, danışanların kişisel, sosyal, eğitsel ve mesleki konularda daha önce farkında olmadıkları duygu, düşünce ve ihtiyaçlarının ayırdına vararak kendilerini tanımaları, anlamaları, kabul edip geliştirmeleri, karar vermeleri ve var olan problemlerine çözüm getirmelerine yardım eden bir gelişim sürecidir. Bu süreçte amaç, bireylerin “kendilerini gerçekleştirmelerine” sistemli ve profesyonel bir şekilde yardımda bulunmaktır.Psikoterapi

Psikoterapi, bireylerin zihinsel ve duygusal iç çatışmalarından meydana gelen gerginlik, kaygı, korku, huzursuzluk, çökkünlük gibi yakınmaları gidermeyi amaç edinirken, ruhsal uyumu geliştirmekte ve bireylerin kendileriyle barışık olmasına ve diğer insanlarla ilişkilerinin olgunlaşmasına katkı koymaktadır.

Psikoterapi uygulayacak kişinin psikoloji ve psikoterapi alanında yeterli eğitimi almış olması ve bu eğitimin normal davranışların yanı sıra patolojik davranışlara ilişkin kapsamlı bir kurama da dayalı olması gerekmektedir.


Pozitif Psikoterapi Nedir?

Pozitif Psikoterapiye göre, sağlıklı kişi sorunsuz kişi değildir. Sağlıklı kişi bir sorun çıktığında bu sorunla baş edebilen kişidir. Psikoterapi “hastalık tedavisi” anlamının aksine “kendi kendine yardım” uygulamasıdır. Hasta kendisi ve çevresi için terapist olmayı öğrenir. Psikoterapide önemli olan bireyin kendini bulması amacını gerçekleştirmesidir. Bu da insanın  içinde bulunduğu duruma farklı bakabilmesi,  açılardan yeni bakış açıları geliştirmesiyle mümkündür. Pozitif Psikoterapi,  biyolojik, bireysel, ailevi, sosyolojik ve evrensel boyutuyla bakış açılarını ele almaktadır

Eş ve Aile Terapisi

Hiçbir evlilik ideal evlilik olamaz fakat bütün evlilikler ortak yaşama canlılık katmayı deneyerek neşeli ve dürüst olabilir.”                                                                                                                                            -Hoshii                                                                                                                                                                          
Eş terapisi evlilik öncesi eş seçme, evlilik, karı-koca ilişkilerini kapsamaktadır. Aile terapisi bir aileyi oluşturan tüm bireylerle gerçekleştirilmektedir. Anne-baba-çocuklar ve ailedeki diğer kişilerin katıldığı bir terapidir.

Pozitif aile terapisi aileye bir sistem olarak bakarken, ailedeki mevcut çatışmaları inceleyerek bireylerin hem ailedeki hem de kişilerarası ilişkilerindeki kendi kendine yardımla ilgili mevcut potansiyellerini tespit ederek harekete geçirir ve ailenin kendi kendine yardım uğraşısında aileye destek olur.


 Pozitif aile terapisi bireysel terapiden toplum psikolojisine uzanmaktadır. Kişi nereden başlarsa başlasın, merkez hala ailedir çünkü; birey sosyalleşirken aynı zamanda onun için duygusal olarak önem taşıyan her zaman için geçerli ilişkilerin şekillendiği yerdir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder